Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29389
Title: Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник
Other Titles: Theoretical Fundamentals of INFORMATION-MEASUREMENT SYSTEMS
Authors: Бабак, Віталій Павлович
Бабак, Сергій Віталійович
Єременко, Володимир Станіславович
Куц, Юрій Васильович
Щербак, Леонід Миколайович
Issue Date: 2017
Publisher: Університет новітніх технологій, Національний авіаційний університет
Citation: Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с.
Abstract: У підручнику систематизовано викладено основні поняття та принципи побудови інформаційно-вимірювальних систем, які базуються на математичному апараті перетворення вимірювальних сигналів, технологіях вимірювань, передавання та опрацювання сигналів і даних, використанні сучасних інформаційно-комунікаційних каналів передавання інформації, методах досліджень метрологічних характеристик тощо. Наприкінці кожної глави розміщено основні висновки, запитання для самоконтролю, а також ключові слова українською та англійською мовами. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників, спеціалістів у галузі вимірювань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29389
Appears in Collections:Монографії кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТО IВС 2017.pdf13.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.