Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29211
Title: Культурні коди (частина 1). Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів (Вступ, Післямова, Глосарій, Список використаних джерел)
Authors: Тащенко, Анна Юріївна
Keywords: культурні коди
Issue Date: 2011
Publisher: ДУІКТ
Abstract: Робота присвячена дослідженню культурних кодів як засобів вияву соціальних статусів в процесі соціогенезу, здійсненого в межах соціології мови. Запит на монографію за такою темою випливає з того, що в сучасних соціальних комунікаціях на лідерські позиції почали виходити комерційні програмісти розуму і свідомості, а пересічні громадяни, за умови прогалин в справі системних пошуків і розробки теорій щодо культурних кодів, стають заручниками тотальних маніпуляцій і не здатні ефективно протидіяти їм. Запропонована авторська версія теоретичної реконструкції еволюції засобів кодування соціальних статусів і становлення суспільств, встановлено культурні коди соціальних статусів у міфах (на прикладі статево-гендерних атрибутів) та у літературних текстах.
Description: Монографія складається зі вступу, чотирьох розділів, післямови, глосарію, списку використаних джерел, додатків. У вступі окреслено підстави для написання книги, її актуальність і новизну пропонованих матеріалів, підхід до підбору джерел, напрями подальших досліджень. У післямові стисло підбито підсумки та вказано можливе використання результатів роботи. В глосарії наведено визначення для семидесяти чотирьох основних термінів, що авторка використовує у своїй роботі. Список використаних джерел включає 294 україно-, російсько- та англомовні джерела.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29211
ISBN: 978-966-2970-64-7
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools