Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28575
Title: Фізика. Модуль 1. Механіка
Authors: Бовтрук, Алла Георгіївна
Герасименко, Юрій Тихонович
Лахін, Борис Федорович
Мєняйлов, Сергій Миколайович
Поліщук, Аркадій Петрович
Keywords: фізика
механіка
кінематика
динаміка
навчальний посібник
Issue Date: 2010
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Пропонований посібник є одним з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів. У модулі 1 «Механіка» систематизовано програмний матеріал з основ класичної механіки та спеціальної теорії відносності. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для самоперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання вищих технічних навчальних закладів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28575
ISBN: 978–966–598–241–9
ISSN: 978–966–598–654–6
978–966–598–241–8
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
repM1.pdfФізика. Модуль 1. Механіка1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.