Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28439
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни Фізика для спеціальності 6.051402 «Біомедична інженерія»
Authors: Бордюг, Ганна Борисівна
Keywords: фізика
Біомедична інженерія
програма
навчальна
Issue Date: 2016
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: СМЯ НАУ;НП 14.01.08-01-2016
Abstract: Дана навчальна дисципліна, складає основу теоретичної підготовки інженерів і відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна діяльність інженера будь-якого профілю, зокрема фахівців у галузі транспорту і транспортної інфраструктури. Метою викладання дисципліни є вивчення основних фізичних явищ і ідей, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження; формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; опанування способами і методами розв`язання конкретних задач з різних розділів фізики; ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування навичок проведення фізичного експерименту; формування навичок фізичного моделювання прикладних задач майбутньої спеціальності.
Description: Навчальну програму дисципліни «Фізика» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ - 14 - 6.051402 / 15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28439
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри загальної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальна програма з дисципліни Фізика 051402.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни Фізика для спеціальності 6.051402 «Біомедична інженерія»470.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.