Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28438
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБордюг, Ганна Борисівна-
dc.date.accessioned2017-05-27T20:38:50Z-
dc.date.available2017-05-27T20:38:50Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28438-
dc.descriptionРобочу навчальну програму дисципліни «Загальна фізика» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ - 14 - 6.050902 / 15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.050902 «Радіоелектронні апарати» навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н 14 - 6.050902 / 15 - 2.2 затвердженої «___» __________ 2016р., та відповідних нормативних документів.uk_UA
dc.description.abstractРобоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Загальна фізика» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesСМЯ НАУ;НП 14.01.08-01-2016-
dc.subjectфізикаuk_UA
dc.subjectзагальна фізикаuk_UA
dc.subjectпрограмаuk_UA
dc.subjectнавчальнаuk_UA
dc.subjectРадіоелектронні апаратиuk_UA
dc.subjectробочаuk_UA
dc.titleРобоча навчальна програма навчальної дисципліни Загальна фізика для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри загальної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча навчальна програма дисципліни Загальна фізика 050902.pdfРобоча навчальна програма навчальної дисципліни Загальна фізика для напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.