Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28232
Title: Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури. Навчальний посібник
Authors: Іванов, Володимир Олександрович
Issue Date: 2014
Abstract: Радіотехнічні системи призначені для передавання інформа- ції про будь-яки явища або події з однієї точки простору до іншої. Переносниками інформації в таких системах є електромагнітні по- ля штучного походження – радіохвилі, які можуть належати до різ- них частотних діапазонах від 3,0 кГц до 3,0 ТГц. Стійка тенденція до щорічного збільшення кількості незалежних електричних, елек- тронних та радіотехнічних апаратів, розміщених на одиниці земної поверхні, що працюють одночасно, супроводжується збільшенням кількості ненавмисних радіозавад окремим телекомунікаційним засобам, системам та комплексам. Виникає проблема забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних апаратів (РЕА) різного призначення в процесі їх експлуатації. Проблему ЕМС РЕА посилює природний дефіцит радіочастотного спектра, розподіл і використання якого регулюється й нормується відповід- ними міжнародними та державними документами й угодами, конт- ролюється спеціальними організаціями. Сучасний фахівець у галузі радіотелекомунікацій повинен розуміти причини, які сприяють погіршенню електромагнітної об- становки в точці приймання корисного сигналу, і володіти знання- ми з питань забезпечення ЕМС РЕА на етапах їх конструювання, виготовлення, сертифікації та експлуатації. Ці та інші питання тео- ретичної та практичної спрямованості розглядаються в навчальної дисципліні «Електромагнітна сумісність радіоелектронної апарату- ри».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28232
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та монографії кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підручник_ЕМСРЕА.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.