Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28031
Title: Морфологічні особливості мови східнослов’янського літописання XVII ст. (на матеріалі Єсиповського літопису та його редакцій)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Authors: Жогіна, Ірина Володимирівна
Keywords: Російська мова Сибіру, дієслівні форми минулого часу, іменникові форми, Єсиповський літопис та його редакції.
Issue Date: 2001
Publisher: Робота виконана в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН Укра-їни
Abstract: Дисертацію присвячено питанням функціонування та розвитку дієслівної та іменникової систем у пам'ятках літератури XVII ст. і виявленню особливостей такого розвитку на мовному матеріалі Єсиповського літопису. Функціонування дієслівних та іменникових форм у дисертаційному дослідженні розглядається за списками літопису, компактно розміщеними в часі. Це дає можливість як виявити загальні тенденції, так і виокремити властиві тільки мові конкретного списку закономірності, зумовлені багатьма чинниками. На основі конструктивного та зіставного аналізів з’ясовано природу взаємозамін і трансформацій досліджуваних форм за списками та типами літописних статей, виявлено та описано основні тенденції та закономірності їх розвитку. Результати дослідження можуть бути використані при розв’язанні теоретичних проблем еволюції літературних східнослов’янських мов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28031
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_канд_дис.PDF490.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.