Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27694
Title: БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОЛІТИКО – ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ
Authors: Шелкова, І.А.
Левенець, Р.В.
Issue Date: 18-May-2017
Publisher: Молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали Всеукраїнської науко во - практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Націонльний авіаційний університет, 18 травня 2017 р. ] Том 1 . – Тернопіль: Вектор. – 356 с
Abstract: Питання безпеки в усі періоди всесвітньої історії перебували в центрі уваги людства. І сьогодні в умовах глобалізації, яка охопила економічні, політичні, соціальні відносини, зростає роль безпеки людини, суспільства, держави в подоланні стихійності у розвитку цивілізації та забезпеченні пріоритету загальнолюдських цінностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27694
Appears in Collections:Наукові роботи студентів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шелкова І.А., Левенець Р.В..pdf319.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.