Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27674
Title: П РО БЛ ЕМ И Ф О РМ У ВА Н Н Я С О Ц ІА Л Ь Н О Ї Д Е РЖ А В И В УКРАЇНІ
Authors: Пильгун, Наталія Василівна
Keywords: соціальна держава, соціальна політика, свобода, рівність, соціаль­ний захист.
Issue Date: 2011
Publisher: Пильгун Наталія Василівна
Abstract: Розглядаються проблемні питання щодо формування та розбудови соціальної дер­ жави в Україні. Соціальна держави мас прагнути до забезпечення кожному громадяни­ну гідних умов існування, соціальної захищеності, участі в державному управлінні на надання можливостей для самореалі іації. Головною проблемою в Україні е забезпечен­ня н суспільстві соціальної справедливості, як міри досягнення в суспільстві соціальної рівності та свободи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27674
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.