Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27667
Title: ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Authors: Пильгун, Наталія Василівна
Keywords: ерж авні органи, матеріальне становище, нестабільність.
Issue Date: 2014
Publisher: Пильгун Наталія Василівна
Abstract: Актуальність матеріалу, викладеного н і питті , зумовлена проблемою в у д о с <она- ч .'іні та упорядкуванні діяльності державних о рган ів влади і покращення матер io.it , ім становища населення в Україні. Досліджено та визначено основні фактор,і. що причиняють соціально-політичну нестабільність в Україні. Вказано т а обґрунтовано с.ишізми щодо застосування певних мет о дів і с пособів, які допоможуть українсі кому . успільству повернути в ір у на краще майбутнє. іапр оп он о вано конкретні зііходи '‘лиипьби з соціально-політичною нестабиьпістю. а також шляхи покращення п.шіш- .'•о. о стану суспільства в Україні.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27667
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.