Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27378
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Соціально-економічні системи в біотехнології»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: біотехнологія
соціум
Issue Date: 2016
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні системи в біотехнології» розроблена на основі "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін", введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна формує у майбутніх фахівців здатність забезпечити вирішення професійних задач. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям в галузі біотехнології теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування біотехнологічних методів для опанування основних принципів аналізу біотехнологічних систем з позицій економіки та їх вплив на розвиток суспільства та країни. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  систематизація та розширення знання про державні програми розвитку біотехнологій;  оволодіння основними виробничими процесами агробіотехнологій, біоенергетики, продуктів біологічного походження, розвитку геноміки морських організмів, екобіотехнології та інш;  вивчення впливу біотехнологій на соціально-економічні системи;  оволодіння навичками інтерпретації отриманих в процесі аналізу результатів у вигляді сформульованих висновків і пропозицій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27378
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП СЕС бт 24.11.16.doc2.36 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.