Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27217
Title: Модель складної орієнтованої інформаційної мережі звдт
Other Titles: Модель сложной ориентированной информационной сети
Model complex information network oriented
Authors: Корченко, Олександр Григорович
Корченко, Александр Григорьевич
Korchenko, Alexandr
Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Dreis, Yurii
Муратов, Олександр Евгенович
Муратов, Александр Евгеньевич
Козлюк, Ірина Олексіївна
Козлюк, Ирина Алексеевна
Keywords: Захист інформації
Защита информации
Information security
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Захист інформації. – Вип. №3 (52). – 2011. – С. 87-94.
Abstract: Представлено модель зводу відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ) як складну орієнтовану інформаційну мережу та розглянуто теоретико-практичні аспекти її використання для розв’язання завдання автоматизації експертизи щодо наявності або відсутності на матеріальних носіях інформації відомостей, що становлять державну таємницю
Представлена модель свода сведений, составляющих государственную тайну как сложную ориентированную информационную сеть и рассмотрены теоретико-практические аспекты ее использования для решения задачи автоматизации экспертизы о наличии или отсутствии на материальных носителях информации сведений, составляющих государственную тайну
The model set of information constituting a state secret as a complex information network oriented and deals with the theoretical and practical aspects of its application for task automation solution expertise for the presence or absence of material carriers of information constituting state secrets
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27217
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)
Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОДЕЛЬ СКЛАДНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗВДТ.pdfОсновна стаття775.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.