Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26894
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Генетика"
Authors: Васильченко, Ольга Анатоліївна
Глушко, Юлія Миколаівна
Яблонська, Катерина Миколаївна
Keywords: генетика
геноміка
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Генетика» є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і практичних навичок з генетики, необхідних при проведенні оцінки функціонування сучасних біотехнологічних виробництв та розробки високо ефективних діагностичних систем та препаратів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - засвоєння студентами основних понять та положень загальної та молекулярної генетики та їх використання в практичній селекції; - розуміння значення знань з генетики для створення новітніх біотехнологій та з метою розробки високо ефективних діагностичних систем; - оволодіння майбутніми фахівцями методами генетичних досліджень; - забезпечення необхідного рівня знань для правильного науково обґрунтованого вибору діагностичних систем при проведенні експертної оцінки в процесі одержання та використання біотехнологічної продукції, розробці заходів біологічної безпеки та діагностиці клінічних захворювань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26894
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Генетика_2017 (1).doc2.35 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.