Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26842
Title: Аналіз конкурентних стратегій та визначення механізмів управління конкурентоспроможністю підприємства
Other Titles: Анализ конкурентных стратегий и определения механизмов управления конкурентоспособностью предприятия
Analysis of competitive strategies and the mechanisms of management of enterprise competitiveness
Authors: Василенко, Віталій Андрійович
Василенко, Виталий Андреевич
Vasylenko, Vitalii
Keywords: Авіаційна галузь, управління конкурентоспроможністю, конкурентні стратегії, економічна нестабільність
Авиационная отрасль, управление конкурентоспособностью, конкурентные стратегии, экономическая нестабильность
The aviation industry, management of competitiveness, competitive strategy, economic instability
Issue Date: 2-Feb-2011
Publisher: Вид. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ
Citation: Василенко В.А. Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи / В.А. Василенко // XIII Всеукр. наук.-прак. конф., 25 лютого 2011 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 23-24.
Abstract: Теорія формування конкурентної стратегії ґрунтується на певних концептуальних засадах, закладених авторами-основоположниками концепції конкурентної стратегії. Однак, існує необхідність безперервного розвитку та вдосконалення концепції конкурентної стратегії підприємства, яка являє собою єдину систему поглядів на розуміння її природи та принципів формування
Теория формирования конкурентной стратегии основывается на определенных концептуальных основах, заложенных авторами-основоположниками концепции конкурентной стратегии. Однако, существует необходимость непрерывного развития и совершенствования концепции конкурентной стратегии предприятия, которая представляет собой единую систему взглядов на понимание ее природы и принципов формирования
The theory of the formation of the competitive strategy is based on certain conceptual foundations laid by the authors-founders of the concept of competitive strategy. However, there is a need for continuous development and improvement of the concept of competitive strategy of the enterprise, which is a unified system of views on the understanding of its nature and principles of formation
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26842
ISBN: 978-966-331-385-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.