Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26608
Title: Методика оцінки ймовірності відхилення літака при багатоаль-тернативній класифікації ситуацій повітряного руху
Authors: OSTROUMOV, Ivan Victorovich
Issue Date: 2008
Abstract: Наведено основні залежності для обчислення ймовірності відхилення повітряного корабля (ПК) від заданого ешелону польоту до певної зони простору при багатоа-льтернативній класифікації. Розроблено алгоритм обчислення. Представлено ре-зультати розрахунку ймовірностей за допомогою спеціально розробленого програ-много забезпечення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26608
Appears in Collections:Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
priority_04.doc875 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.