Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26453
Title: Програми лояльності – фактор успішності
Other Titles: Программы лояльности – фактор успешности
Loyalty program is the factor of success
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Fedorchenko, Svitlana
Шевченко, Ольга Ромуальдівна
Шевченко, Ольга Ромуальдовна
Shevchenko, Olga
Keywords: Програма лояльності, аеропорт, клієнт, споживач, послуга
Программа лояльности, потребитель, клиент, аэропорт, услуга
Loyalty program; airport; client; customer; service
Issue Date: 20-Aug-2012
Publisher: Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна
Citation: Федорченко С.В. Програма лояльності – фактор успішності /Шевченко О.Р., Федорченко С.В.//Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2012. – Вип. № 5. – Ч. 3: Економічні науки (Економіка та управління підприємствами). – С.119-120
Series/Report no.: Економічні науки (Економіка та управління підприємствами);
Экономические науки (Экономика и управление предприятиями);
Abstract: Розглянуто чинники, що впливають на поведінку споживачів. Найважливішими серед них є рівень цін, якість та сервіс обслуговування. Визначено, що найбільш цінними активами підприємств, які працюють в сфері послуг, є клієнти. Задачі оптимізації взаємостосунків з клієнтами вирішуються за рахунок застосування програм лояльності, метою яких є як залучення нових клієнтів, так і довгострокові взаємостосунки з споживачами
Рассмотрены факторы, влияющие на поведение потребителей, важнейшими из которых являются уровень цен, качество и сервис обслуживания. Определено, что наиболее ценные активы предприятий, работающих в сфере услуг, клиенты. Задачи оптимизации взаимоотношений с клиентами решаются за счет применения программ лояльности, целью которых является как привлечение новых клиентов, так и долгосрочные взаимоотношения с потребителями
The factors, which impact the behavior of users, are discussed, the most important are the following: prices, quality and service. It is defined that the most valuable assets of enterprises, working in the field of service are the clients. The problems of optimization of the relationship with clients are solved by the way of using the loyalty program. The aim of these programs is both attraction of the new clients and long-term relationship with customers
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26453
ISSN: 2307-8030
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
науковий вісник.pdfОсновна стаття283.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.