Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25787
Title: Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент"
Other Titles: Методические рекомендации для самостоятельного изучения учебной дисциплины для студентов заочной формы обучения направление 6.030601"Менеджмент"
Authors: Розинка, Олеся Олександрівна
Розинка, Олеся Александровна
Морозова, Любов Василівна
Морозова, Любовь Васильевна
Мельніченко, Тетяна Борисівна
Мельниченко, Татьяна Борисовна
Keywords: Адміністративний менеджмент, методи управління, регулювання,контроль, планування, функції менеджменту, організація праці.
Административный менеджмент, методы управления, регулирование, контроль, планирование, функции менеджмента, организация труда.
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: ТОВ"НВП"Інтерсервіс",м.Київ,Україна
Citation: Морозова Л. В. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" / О. О. Розинка, Л. В. Морозова, Т. Б. МельніченкоТ.Б. К. : ТОВ"НВП"Інтерсервіс", 2016. – 71 с.
Abstract: У методичних вказівках висвітлена кожна тема курсу дисципліни "Адміністративний менеджмент" для напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", наведені питання, за якими розглядається кожна тема і згідно яких студент має засвоїти матеріал. Наведений стислий зміст питань на яких базується вивчення даної теми. Наприкінці кожного розділу даний перелік питань для самоперевірки у вигляді тестів, а також література, яка містить інформацію щодо зазначеної теми.
В методических указаниях освещена каждая тема курса дисциплины "Административный менеджмент" для направления подготовки 6.030601 "Менеджмент", даны вопросы, рассматриваемые в каждой теме и согласно которых студент должен усвоить материал. Приведено краткое содержание вопросов на которых базируется изучение данной темы. В конце каждого раздела дан перечень вопросов для самопроверки в виде тестов, а также литература, которая содержит информацию относительно указанной темы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25787
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.PDFМетодичні вказівки509.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.