Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25777
Title: Моделі та метод автоматизованого управління інформаційними процесами мотивації фахівців
Authors: Козьяков, Сергій Вікторович
Keywords: інформаційні процеси
управління мотивацією
обробка даних
інформаційна технологія
прийняття рішень
багатокритеріальна оцінка вмотивованості
Issue Date: 26-Mar-2017
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-технічної задачі - розширенню функціональності інтегрованих автоматизованих систем управління персоналом шляхом розробки технології інформаційної підтримки процесів управління мотивацією фахівців підприємств. Встановлено і формалізовані інформаційні взаємозв'язку видів діяльності, потреб фахівців за видами їх мотивації, і проведено функціональне моделювання процесу визначення комплексу показників мотивації. Розроблено процедуру ранжування мотиваторів діяльності на основі рангів потреб фахівців і метод багатокритеріального вибору комплексу мотивації фахівців на підприємстві. Суть методу полягає у встановленні найбільш ефективних мотиваторів в залежності від коефіцієнта забезпечення мотиватора шляхом побудови функції корисності і розрахунку комплексу мотивації. Розроблено метод оцінки вмотивованості праці фахівців підприємства, його суть полягає у використанні розробленого комплексу мотивації для розрахунку суми рангів мотиваторів і втрат ступеня задоволеності потреб фахівців від зменшення забезпечення та отримання загальної оцінки правильності роботи. Створено відповідне алгоритмічне, інформаційне, програмне та методичне забезпечення підсистеми інформаційної підтримки процесу управління мотивацією фахівців на підприємстві. Розроблено інформаційну технологію оцінки та управління мотивацією фахівців, яка забезпечує інформаційну підтримку при аналізі складних альтернативних рішень з метою вибору комплексу мотиваторів з урахуванням складу фахівців підприємства по їх мотиваційним типам і рівню забезпечення мотиваторів, які задовольняють певні потреби персоналу та прийняття рішення щодо застосування того чи іншого комплексу мотиваторів. Підсистема розширює функціональні можливості інформаційних систем управління персоналом підприємств будь-якої форми власності, а також може використовуватися самостійно. Розроблено методику використання інформаційної технології автоматизованого управління мотивацією фахівців. Отримані результати пройшли апробацію і використовуються на діючих промислових підприємствах, що підтверджує їх ретестову надійність та критеріальну валідність.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25777
Appears in Collections:Дисертації кафедри засобів захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertation_koziakov.pdf8.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.