Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25216
Title: Супутникова навігація космічних апаратів у нестійкому навігаційному полі в задачах утилізації космічного сміття
Other Titles: НДР №945-ДБ14, № держреєстрацiї 0114U001602
Authors: Конин Валерий, Konin Valeriy
Погурельский Алексей, Pogurelskiy Oleksey
Ковалевський Е. О.
Кондратюк В. М.
Ільницька С.
Ясенко С.
Куценко О.
Сушич О. П
Олевінська Т.
Приходько И.
Шишков Федор, Shyshkov Fedir
Keywords: ГЛОБАЛЬНА НАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА СИСТЕМА, РАДІОНАВІГАЦІЙНЕ ПОЛЕ, КОСМІЧНЕ СМІТТЯ, КООРДИНАТНО-КУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСТУПНІСТЬ СИГНАЛІВ ГНСС, МОДЕЛЬ
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM, RADIONAVIGATION FIELD, SPACE DEBRIS, COORDINATES-ANGLES SERVICE PROVISION, AVAILABILITY OF GNSS SIGNALS, MODEL
Issue Date: Dec-2016
Abstract: В ході виконання роботи проведено класифікацію об’єктів космічного сміття та зроблено огляд існуючих методів їх утилізації. Визначено перелік характеристик і проведено аналіз радіонавігаційного поля в навколоземному космічному просторі. Окреслено коло завдань, які вирішуються навігаційними засобами при утилізації космічного сміття. Обґрунтовано способи та виконано розробку методів координатно-кутового забезпечення сервісних космічних апаратів. Описано моделі, які реалізують запропоновані методи координатно-кутового забезпечення та оцінки характеристик радіонавігаційного поля. Приведено результати дослідження алгоритмів та методів координатно-кутового забезпечення користувача і оцінки характеристик радіонавігаційного поля, одержані за допомогою моделей. Сформульовані рекомендації по реалізації навігаційно-балістичного забезпечення при розв’язанні проблеми утилізації космічного сміття.
In the course of the work we have classified the objects of space debris and made the overview of the existing methods for debris salvaging. We identified the list of characteristics and analyzed the radionavigation field in the near-Earth space. We identified the circle of challenges to be solved by navigation aids means for the problem of space debris salvaging. We substantiated the means and developed the methods of coordinates-angles service provision for the service spacecraft. We have described the models, which implement the proposed methods of coordinates-angles service provision and estimate the characteristics of radionavigation field. We have provided the results of the research of algorithms and methods of coordinates-angles service provision for the user and the estimation of radio navigation field characteristics, which we obtained using the models. We have formulated the recommendations for the implementation of navigation-ballistic service provision for the problem of space debris salvaging. Key
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25216
Appears in Collections:Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДБ945_14_НТРFin.pdfПрезентация научно-исследовательской работі7.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.