Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25210
Title: Інженерний благоустрій населених міст : навч. посібник
Other Titles: Инженерное благоустройство населенных пунктов
Authors: Чемакіна Октябрина Володимирівна
Чемакина Октябрина Владимировна
Chemakina O.
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: містобудування
інженерна підготовка територій
благоустрій територій
міські шляхи сполучення
транспорт
градостроительство
инженерная подготовка территорий
благоустройство территорий
городские пути сообщения
транспорт
сity рlanning
engineering training areas
landscaping
сity connections
transport
Issue Date: Mar-2017
Publisher: К.: НАУ
Citation: Чемакіна О. В., Агєєва Г. М. Інженерний благоустрій населених міст: навч. посіб. Київ : НАУ, 2017. 168 с.
Abstract: Посібник містить навчальний матеріал курсу "Інженерний благоустрій населених міст", що охоплює три окремі дисципліни і системі підготовки фахівців будівєльної галузі, а саме: "Інженерна підготовка територій", "Інженерний благоустрій територій міст", "Міські шляхи сполучення і транспорт". Для студентів напряму підготовки 6.060102 "Архітектура"
Description: 1. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишуку- вання. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014–08–01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 2. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-74:2013. – [Чинні від 2014–01–01]. − К. : Мінрегіон України, 2013. − 180 с. 3. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, під- земні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення : ДБН В.2.4-3-2010. – На заміну СНиП 2.06.01-86. – [Чинні від 2011–01–01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 37 с. 4. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : ДБН В.1.2-14-2009. – [Чинні від 2009–12–01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с. 5. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуа- таційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування : ДБН В.1.1-24-2009. – [Чинні від 2011–01–01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. 6. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення : ДБН В.1.1-25-2009. − На заміну СНиП 2.06.15-85. – [Чинні від 2011–01–01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 52 с. 7. Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах : ДБН В.1.1-5-2000. – [Чинні від 2000–07–01]. – К. : Держбуд України, 2000. – 160 с. 8. Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення : ДБН В.1.1-3-97. – [Чинні від 1997–07–01]. – К. : Держбуд України, 1998. – 98 с. 9. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014–06–01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 10. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спо- руди. Газопостачання : ДБН В.2.5-20-2001. – На заміну СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88. – [Чинні від 2001–08–01]. – К. : Держбуд України, 2001. – 131 с. 11. Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування : ДБН В.2.5-67:2013. – [Чинні від 2014–01–01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 147 с. 12. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освіт- лення : ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні від 2006–10–01]. − К. : Мінрегіон України, 2013. − 84 с. 13. Інженерне обладнання будників і споруд. Проектування електро- обладнання об’єктів цивільного призначення : ДБН В 2.5-23:2010. – [Чинні від 2010–10–01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 167 с. 14. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-75:2013. – [Чинні від 2014–01–01]. − К. : Мінрегіон України, 2013. − 122 с. 15. Меліоративні системи та споруди. Норми проектування. Організація будівництва. Виконання робіт : ДБН В.2.4-1-99. – [Чинні від 2000–01–01]. – К. : Держбуд України, 2000. – 108 с. 16. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських посе- лень : ДБН 360-92**. – [Чинні від 2002–04–19]. − К. : Держбуд України, 2002. – 109 с. 17. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012–09–01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 18. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки в пливів на навко- лишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд : ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004–04–01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 26 с. 19. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектуван- ня. Частина ІІ. Будівництво : ДБН В.2.3-4:2007. – [Чинні від 2008–03–01]. − К. : Мінрегіонбуд України, 2007. – 91 с. 20. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів : ДБН В.2.3-5-2001. – [Чинні від 2001–01–01]. − К. : Держбуд України, 2001. − 50 с. 21. Бакутис В. Э. Инженерное благоустройство городских террито- рий / В. Э. Бакутис. – М. : Московские учебники, 2005. – 216 с. 22. Дідик В. В. Планування міст: навч. посібник / В. В. Дідик. – Л. : Львівська політехніка, 2003. − 40 с. 23. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий / В. В. Владимиров, Г. Н. Давидянц, О. С. Расторгуев, В. Л. Шафран. − М. : Архитектура-С, 2004. – 240 с. 24. Как Барселона стала лучшим городом мира? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://invest72.ru/press_center/gorodskaya_sreda/58587/ 25. Моніторинг довкілля: підручник / В. М. Боголюбов [та ін.]; за ред. В. М. Боголюбова; М-во освіти і науки України. – Херсон: Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 26. Яременко Л. В. Планировка и благоустройство жилых территорий: монография / Л. В. Яременко; ред. Н. М. Демин; Нац. акад. изобраз. искусства и архитектуры. – К. : Изд. дом А.С.С. 2004. − 154 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25210
ISBN: 978-966-932-021-6
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІБ-посібник-обкладинка.pdfІБ-посібник-обкладинка222.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.