Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25173
Title: СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГОРІННЯ
Authors: Запорожець, Артур Олександрович
Бабак, Віталій Павлович
Назаренко, Олег Олексійович
Issue Date: 10-Nov-2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. №102512, Україна, МПК F23N5/18. Система контролю якості горіння / Бабак В.П., Назаренко О.О., Запорожець А.О.; заявник та патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України; заявл. 25.09.2014; опубл. 10.11.2015, Бюл. №21.
Abstract: Система контролю якості горіння включає широкосмуговий кисневий зонд, контролер та цифровий блок індикації. До складу системи входить контролер з ручним управлінням стехіометричного співвідношення повітряно-паливної суміші, та цифровий блок індикації, що працює в режимі відображення коефіцієнта надлишку повітря або співвідношення повітряно-паливної суміші.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25173
Appears in Collections:Патенти кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент №102512.pdf199.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.