Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24876
Title: Фізика. Механіка
Other Titles: Физика. Механика
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Панарін, Олександр Матвійович
Панарин, Александр Матвеевич
Третяков, Іван Григорович
Третьяков, Иван Григорьевич
Issue Date: 15-Nov-2006
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник // Н. П. Муранова, О. М. Панарін, І. Г. Третяков, – К. : НАУ, 2006. – 44 с.
Abstract: Зміст посібника відповідає програмі з фізики розділу «Механіка» для вступників у вищі навчальні заклади та програми середньої загальноосвітньої школи. Посібник включає методичні вказівки з організації та проведення самостійної роботи з фізики. Наведені короткі теоретичні відомості, зразки розв’язання типових задач та варіанти домашнього завдання. Призначений для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Може бути корисним для самостійної роботи учням та випускникам середніх шкіл при підготовці до вступного іспиту з фізики у вищі навчальні заклади.
Содержание пособия соответствует программе по физике раздела «Механика» для поступающих в высшие учебные заведения и программе средней общеобразовательной школы. Пособие включает методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по физике. Приведены краткие теоретические сведения, образцы решения типичных задач и варианты домашнего задания. Предназначен для слушателей подготовительных курсов Института довузовской подготовки. Может быть полезен для самостоятельной работы учащимся и выпускникам средних школ при подготовке к вступительному экзамену по физике в высшие учебные заведения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24876
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика. Механіка.pdfНавчально-методичний посібник7.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.