Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24824
Title: Українська мова. Навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки. Частина 1
Other Titles: Украинский язык. Учебно-практическое пособие для слушателей подготовительных курсов Института доуниверситетской подготовки. Часть 1
Authors: Богославець, Любов Петрівна
Богославец, Любовь Петровна
Житар, Ірина Василівна
Житар, Ирина Васильевна
Кузьмич, Оксана Анатоліївна
Кузьмич, Оксана Анатольевна
Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Keywords: Сучасна українська літературна мова, словниковий склад, засоби рідної мови, вільне користування, практичні знання, уміння і навички, формування мовних і мовленнєвих умінь.
Современный украинский литературный язык, словарный состав, средства родного языка, свободное пользование, практические знания, умения и навыки, формирование языковых и речевых умений.
Issue Date: 3-Sep-2015
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Українська мова: навчально-практичний посібник. Ч. 1. / Л. П. Богославець, І. В. Житар, О. А. Кузьмич, С. І. Черіпко. – 3-є вид., стер. – К. : НАУ, 2015. – 112 с.
Series/Report no.: Підручники та посібники;
Учебники и пособия;
Abstract: У частині 1 навчально-практичного посібника містяться матеріали з розділів: «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка і орфографія», «Лексика», «Фразеологія», «Морфеміка», «Словотвір». Цей посібник дає змогу вдосконалити набуті в школі знання з цих розділів науки про мову і спрямувати їх у практичне, мовленнєве русло. Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки.
В части 1 учебно-практического пособия содержатся материалы из разделов: «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика и орфография», «Лексика», «Фразеология», «Морфемика», «Словообразование». Это пособие позволяет усовершенствовать приобретенные в школе знания из этих разделов науки о языке и направить их в практическое, речевое русло. Для слушателей подготовительных курсов Института доуниверситетской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24824
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.