Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24789
Title: Українська література. Збірник завдань
Other Titles: Украинская литература. Сборник заданий
Authors: Кацан, Леся Олександрівна
Кацан, Леся Александровна
Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Keywords: Систематизація, вміння, курс літератури, реалізація, самостійна робота, якісна підготовка, тестові технології, типи завдань, багатоаспектна підготовка старшокласників.
Систематизация, умение, курс литературы, реализация, самостоятельная работа, качественная подготовка, тестовые технологии, типы заданий, многоаспектная подготовка старшеклассников.
Issue Date: 3-Sep-2015
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Кацан Л. О. Українська література : зб. завдань / Л. О. Кацан, С. І. Черіпко. – К. : НАУ, 2015. – 112 с.
Series/Report no.: Підручники та посібники
Учебники и пособия
Abstract: У збірнику вміщено значну кількість варіантів завдань, що охоплюють усю робочу навчальну програму Інституту доуніверситетської підготовки, адаптовану до програми зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти та чинних програм з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Це допоможе швидко актуалізувати й систематизувати вміння слухачів. Кожне завдання складається з двох частин: до першої входять завдання з вибором однієї правильної відповіді, до другої – завдання на встановлення відповідності. Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки, учителів української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів.
В сборнике помещены значительное количество вариантов заданий, охватывающих всю рабочую учебную программу Института доуниверситетской подготовки, адаптированную к программе внешнего независимого оценивания Украинского центра оценивания качества образования и действующих программ по украинской литературе для общеобразовательных учебных заведений. Это поможет быстро актуализировать и систематизировать умения слушателей. Каждое задание состоит из двух частей: в первую входят задания с выбором одного правильного ответа, во вторую – задания на установление соответствия. Для слушателей подготовительных курсов Института доуниверситетской подготовки, учителей украинского языка и литературы общеобразовательных учебных заведений и абитуриентов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24789
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Українська література. Збірник завдань.pdfЗміст посібника1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.