Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24773
Title: Навчання в систем доуніверситетської підготовки як ефективна передумова вступу до вишу
Other Titles: Обучение в системах довузовской подготовки как эффективная предпосылка поступления в вуз
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Національний авіаційний університет, доуніверситетська підготовка, випускник, слухач, підготовка до ЗНО, вибір професії, підготовка до навчання у ВНЗ, вища освіта, профорієнтація, професійний інтерес, мотивація, адаптація, підготовчі курси, якість підготовки.
Национальный авиационный университет, довузовская подготовка, выпускник, слушатель, подготовка к ЕГЭ, выбор профессии, подготовка к обучению в вузе, высшее образование, профориентация, профессиональный интерес, мотивация, адаптация, подготовительные курсы, качество подготовки.
Issue Date: 11-Jul-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Навчання в систем доуніверситетської підготовки як ефективна передумова вступу до вишу [Електронний ресурс] // Авіатор – 2016 р. – Спецвипуск – С. 8–9. – Режим доступу до газети : http://idp.nau.edu.ua/aviator.html (11.07.16).
Abstract: Окреслено переваги навчання в Національному авіаційному університеті та на підготовчих курсах Інституту доуніверситетської підготовки. Доуніверситетська підготовка розглядається як центр реалізації системної діяльності щодо формування стійкого професійного інтересу випускників, їх мотивації та адаптації до навчання у ВНЗ, а також де здійснюється професійне самовизначення. Охарактеризовано ефективні форми профорієнтаційної роботи у середовищі вищої школи. Визначено роль фізико-математичної підготовки випускників, що вступатимуть до технічного університету.
Определены преимущества обучения в Национальном авиационном университете и на подготовительных курсах Института довузовской подготовки. Доуниверситетская подготовка рассматривается как центр реализации системной деятельности по формированию устойчивого профессионального интереса выпускников, их мотивации и адаптации к обучению в вузе, а также где осуществляется профессиональное самоопределение. Охарактеризованы эффективные формы профориентационной работы в среде высшей школы. Определена роль физико-математической подготовки выпускников, которые имеют намерения поступать в технический университет.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24773
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.