Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24761
Назва: Об интегральном многообразии задачи о бифуркации Андронова-Хопфа в маятниковых двухзвенных системах с качением
Інші назви: Про інтегральні багатовиди задачі про біфуркації Андронова – Хопфа в маятникових системах з коченням
Integral Manifold in the Problem of Andronov – Hopf Bifurcation in Two – Unit Pendulum Systems with Rolling
Автори: Лобас, Леонид Григорьевич
Лобас, Леонід Григорович
Lobas, Leonid
Хребет, Валерий Григорьевич
Хребет, Валерій Григорович
Khrebet, Valeriy
Ключові слова: Маятниковая система c качением, локальная бифуркация, предельный цикл, периодическое решение, устойчивость.
Маятникова система з коченням, локальна біфуркація, граничний цикл періодичний розв’язок, стійкість.
Pendulum system with rolling, local bifurcation, limit cycle, periodical solution, stability.
Дата публікації: чер-1994
Видавництво: Інститут механіки АН України
Бібліографічний опис: Лобас Л. Г. Об интегральном многообразии задачи о бифуркации Андронова-Хопфа в маятниковых двухзвенных системах с качением / Л. Г. Лобас, В. Г. Хребет // Прикл. механика. – 1994. – Т. 30, №7. – С.85 – 93.
Короткий огляд (реферат): Проанализирована локальная бифуркация рождения предельного цикла из устойчивого фокуса в маятниковых системах з качением. На основе одной из идей А. Н. Ляпунова, построено многообразие, которое позволяет обнаружить асимптотические особенности поведения четырехмерной динамической системы на двухмерной модели. Найдено периодическое решение приведенной системы, которое совпадает с найденным ранее другим способом, а также с результатами компьютерного моделирования. Показано, что предельный цикл, который соответствует этому решению, устойчивый.
Проаналізовано локальна біфуркація народження граничного циклу із стійкого фокусу в маятникових системах з коченням. На основі однієї з ідей О. М. Ляпунова побудовано многовид, який дозволяє виявити асимптотичні особистості поведінки чотиривимірної динамічної системи на двовимірній моделі 3найдено наближений періодичний розв'язок приведеної системи, котрий співпадає з одержаним раніше іншим способом, а також з результатами комп’ютерного моделювання. Показано, що граничній цикл, що відповідає даному розв’язку, стійкий.
An analysis is given of local bifurcation of the birth of a limit cycle from a stable focus in pendulum systems with rolling. Based on one of A. M Lyapunov's ideas a multiformity has been constructed which permits finding out asymptotic peculiarities of the behaviour of a four-dimensional dynamic system on a two-dimensional model. An approximate periodic solution of the reduced system which coincides with that already obtained by the other method as well as with the results of computer modelling has been obtained. It is show that the limit cycle corresponds to the mentioned solution is stable.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24761
ISSN: 0032-8243
Розташовується у зібраннях:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСДУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.