Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24736
Title: Композиція. Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та контрольних робіт для слухачів підготовчих курсів
Other Titles: Композиция. Методические рекомендации к выполнению домашних заданий и контрольных работ для слушателей подготовительных курсов
Authors: Калініченко, Олена Василівна
Калиниченко, Елена Васильевна
Issue Date: 17-Dec-2008
Publisher: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ–друк», м. Київ, Україна
Citation: Калініченко О. В. / Композиція. Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та контрольних робіт для слухачів підготовчих курсів // О. В. Калініченко, – К. : Видавництво «НАУ-друк», 2008. – 44 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання домашніх завдань та контрольних робіт спрямовані на систематизацію знань слухачів підготовчих курсів, удосконалення їх умінь і навичок з навчальної дисципліни «Композиція», опанування способів самоперевірки та підготовку до модульних контрольних робіт (вступного іспиту) з композиції за напрямами підготовки «Архітектура» і «Дизайн». Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки НАУ, а також всіх зацікавлених в оволодінні знаннями та уміннями з композиції.
Методические рекомендации к выполнению домашних заданий и контрольных работ направлены на систематизацию знаний слушателей подготовительных курсов, совершенствование их умений и навыков по дисциплине «Композиция», овладение способов самопроверки и подготовку к модульным контрольным работам (вступительному экзамену) по композиции направления подготовки «Архитектура» и «Дизайн». Для слушателей подготовительных курсов Института довузовской подготовки НАУ, а также всех заинтересованных в овладении знаниями и умениями по композиции.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24736
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Композиція. Методичні рекомендації до виконання ДЗ та КР для слухачів ПК.pdfМетодичні рекомендації2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.