Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24710
Title: Построение бифуркационного множества модели колесного экипажа на основе параметрического задания сил увода
Other Titles: Побудова біфуркаційної множини моделі колісного екіпажу на основі параметричного задання сил відведення
Authors: Хребет, Валерий Григорьевич
Хребет, Валерій Григорович
Вербицкий, Владимир Григорьевич
Вербицький, Володимир Григорович
Keywords: Колесный модуль, модель, силы бокового увода, бифуркационное множество.
Колісний модуль, модель, сили бокового відведення, біфуркаційна множина.
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Вид – во КЛА НАУ, м. Кіровоград, Україна
Citation: Хребет В. Г. Построение бифуркационного множества модели колесного экипажа на основе параметрического задания сил увода / В. Г. Хребет, В. Г. Вербицкий // матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», 26-27 листопада 2015 року. – Кіровоград, – Вид-во КЛА НАУ, 2015.– С. 7–10.
Abstract: Методом продовження за двома параметрами з використанням експериментально отриманих залежностей сил відведення від кута відведення реалізована програма побудови біфуркаційних множин моделі двовісного автомобіля.
На основе метода продолжения по двум параметрам с использованием экспериментально полученных зависимостей сил увода от угла увода реализована программа построения бифуркационного множества модели двухосного автомобиля.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24710
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.