Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24536
Title: Особливості вивчення творчості Михайла Панасовича Драй-Хмари методом компаративістики
Other Titles: Особенности изучения творчества Михаила Афанасьевича Драй-Хмары методом компаративістики
Features studying the works of Michael Dray-Khmara comparative method Clouds
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Sergij, Scheripko
Keywords: Метод, форми, порівняння, компаративістика, зіставлення, подібності, новаторство.
Метод, формы, сравнения, компаративистика, сопоставления, сходства, новаторство.
The method forms, comparison, comparative studies, comparisons, similarities innovation.
Issue Date: 14-Nov-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Черіпко С. І. Особливості вивчення творчості Михайла Панасовича Драй-Хмари методом компаративістики / С. І. Черіпко // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – до університетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. пр. матеріалів ІХ між регіон. семінару, м. Київ, 14 листопада 2014 р. Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2014. – 316 с.
Abstract: У статті проаналізовано особливості та роль методу компаративістики при вивченні творів української літератури. Основну увагу приділено застосуванню різних форм даного методу при підготовці абітурієнтів до загальнонаціонального ЗНО. Метод досліджується на прикладі літературної діяльності М. Драй-Хмари.
В статье проанализированы особенности и роль метода компаративистики при изучении произведений украинской литературы. Основное внимание уделено применению различных форм данного метода при подготовке абитуриентов к общенациональному ВНО. Метод исследуется на примере литературной деятельности М. Драй-Хмары.
The article analyzes the characteristics and role of the comparative method in studying the works of Ukrainian literature. The focus is the use of various forms of this method in preparing students for national testing. The method studied by the example of literary M. Dray-Khmara.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24536
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.