Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24457
Title: Математика. Похідна та її застосування
Other Titles: Математика. Производная и ее применение
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Харченко, Лариса Анатоліївна
Харченко, Лариса Анатольевна
Шевченко, Галина Володимирівна
Шевченко, Галина Владимировна
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ–друк», м. Київ, Україна
Citation: Математика. Похідна та її застосування : навч. метод. посіб. / Н. П. Муранова, Л. А. Харченко, Г. В. Шевченко. – 2-ге вид., стер.– К. : НАУ, 2010. – 128 с.
Abstract: У посібнику містяться основні означення, теореми і формули розділів: «Похідна», «Геометричний та фізичний зміст похідної», «Рівняння дотичної до графіка функцій», «Дослідження функції та побудова їх графіків» та приклади і вправи з відповідями для самостійної роботи. Систематизовано всі типи завдань, що відповідають наведеним вище розділам шкільного курсу математичного аналізу. Для учнів 11-х класів, слухачів підготовчих курсів і підготовчого відділення, абітурієнтів, викладачів математики.
В пособии содержатся основные определения, теоремы и формулы разделов: «Производная», «Геометрический и физический смысл производной», «Уравнение касательной к графику функции», «Исследование функции и построение их графиков», а также примеры и упражнения с ответами для самостоятельной работы. Систематизированы все типы задач, соответствующие приведенным выше разделам школьного курса математического анализа. Для учеников 11-х классов, слушателей подготовительных курсов и подготовительного отделения, абитуриентов, преподавателей математики.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24457
ISBN: 978-966-598-505-1
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Математика. Похідна та її застосування.pdfНавчально-методичний посібник4.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.