Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24429
Title: Вибрані питання математики. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії
Other Titles: Избранные вопросы математики. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии
Authors: Ломонос, Людмила Миколаївна
Ломонос, Людмила Николаевна
Мамчук, Віталій Іванович
Мамчук, Виталий Иванович
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Issue Date: 11-Jun-2010
Publisher: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», м. Київ, Україна
Citation: Вибрані питання математики. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посіб. / Ломонос Л. М., Мамчук В. І., Муранова Н. П. – 2- ге вид., стереотип. – К. : Вид- во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 128 с.
Abstract: Розглянуто основні теоретичні відомості векторної алгебри та аналітичної геометрії, наведено приклади розв’язування типових задач та задач, розв’язання яких традиційними методами приводить до громіздких математичних викладок, показано застосування векторної алгебри та методу координат до розв’язання змістовних геометричних задач. Подано вправи для самостійної роботи і наведено відповіді до них. Посібник можна використовувати у системі доуніверситетської підготовки, ліцеях, гімназіях природничо-математичного профілю та для самостійної підготовки до вступних іспитів у вищі навчальні заклади.
Рассмотрены основные теоретические сведения векторной алгебры и аналитической геометрии, приведены примеры решения типичных задач и задач, решение которых традиционными методами приводит к громоздким математическим выкладкам, показано применение векторной алгебры и метода координат к решению содержательных геометрических задач. Подано упражнения для самостоятельной работы и даны ответы к ним. Пособие можно использовать в системе довузовской подготовки, лицеях, гимназиях естественно-математического профиля и для самостоятельной подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24429
ISBN: 978-966-598-481-8
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.