Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24417
Title: Підсумкова атестація. Практикум для слухачів підготовчих курсів
Other Titles: Итоговая аттестация. Практикум для слушателей подготовительных курсов
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Оржехівська, Аліна Михайлівна
Оржеховская, Алина Михайловна
Світла, Олена Семенівна
Светлая, Елена Семеновна
Бугайов, Олександр Євгенович
Бугайов, Александр Евгеньевич
Тарасюк, Василь Степанович
Тарасюк, Василий Степанович
Кокарєва, Анжеліка Миколаївна
Кокарева, Анжелика Николаевна
Матвієвська, Галина Іванівна
Матвиевская, Галина Ивановна
Issue Date: 16-Feb-2015
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Підсумкова атестація. Практикум для слухачів підготовчих курсів. / [Муранова Н. П., Матвієвська Г. І., Черіпко С. І. та ін.] ; за ред. Н. П. Муранової. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015. – 144 с.
Abstract: Практикум містить методичні рекомендації з навчальних дисциплін: українська мова та література, основи журналістики, англійська мова, математика, фізика, історія України, всесвітня історія, географія, біологія. Подано матеріали, розроблені на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Для викладачів, випускників та слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки, для підготовки до загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень та самостійної роботи.
Практикум содержит методические рекомендации по учебным дисциплинам: украинский язык и литература, основы журналистики, английский язык, математика, физика, история Украины, всемирная история, география, биология. Представлены материалы, разработанные на основе действующих программ для общеобразовательных учебных заведений, утвержденных Министерством образования и науки Украины. Для преподавателей, выпускников и слушателей подготовительных курсов Института довузовской подготовки, для подготовки к общенациональному ВНО учебных достижений и самостоятельной работы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24417
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підсумкова атестація.pdfПрактикум для слухачів підготовчих курсів1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.