Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24331
Title: Планіметрія. Задачі на доведення
Other Titles: Планиметрия. Задачи на доказательство
Authors: Тарасова, Людмила Зосимівна
Тарасова, Людмила Зосимовна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Issue Date: 7-Jun-2007
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Планіметрія. Задачі на доведення : навч.-метод. посіб. / Н. П. Муранова, Л. З. Тарасова. – К. : НАУ, 2007. – 48 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить доведення 33 задач поглибленого рівня з різних розділів планіметрії, а також 20 задач для самостійної роботи (з вказівками). Для доведення задач використані методи паралельного перенесення, повороту, симетрії відносно точки і відносно прямої, гомотетії, координатний метод, метод площ. Посібник рекомендований вчителям і учням класів з поглибленим вивченням математики, ліцеїв і гімназій, для підготовки до олімпіад, а також буде корисним для слухачів підготовчих відділень і підготовчих курсів для вступу у вищі навчальні заклади.
Учебно-методическое пособие содержит доказательства 33 задач углубленного уровня по различным разделам планиметрии, а также 20 задач для самостоятельной работы (с указаниями). Для доказательства задач использованы методы параллельного переноса, поворота, симметрии относительно точки и относительно прямой, гомотетии, координатный метод, метод площадей. Пособие рекомендовано учителям и ученикам классов с углубленным изучением математики, лицеев и гимназий, для подготовки к олимпиадам, а также будет полезным для слушателей подготовительных отделений и подготовительных курсов для поступления в высшие учебные заведения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24331
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Планіметрія. Задачі на доведення.pdfНавчально-методичний посібник2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.