Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24309
Title: Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому навчальному закладі: теоретичний аспект
Other Titles: Технология допрофессиональной подготовки учащихся в профильном общеобразовательном учебном заведении: теоретический аспект
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Технологія, допрофесійна підготовка, педагогічна технологія, освітня технологія, технологія навчання, технологія допрофесійної підготовки, компоненти допрофесійної підготовки.
Технология, допрофессиональная подготовка, педагогическая технология, образовательная технология, технология обучения, технология допрофессиональной подготовки, компоненты допрофессиональной подготовки.
Issue Date: 11-Jan-2007
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Технологія допрофесійної підготовки учнів у профільному загальноосвітньому навчальному закладі: теоретичний аспект / Н. П. Муранова // Технологічні підходи до організації навчального процесу : ІІ Міжрегіонал. семінар, 15–16 бер. 2007 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2007. – С. 4–12.
Abstract: У статті проаналізовано поняття «технологія» в освіті, визначено компоненти педагогічної технології. Розглянуто типи і види технологій в освіті, їх специфічні характеристики і властивості. Визначено технологію допрофесійної підготовки учнів, її рівні, компоненти (мотиваційний, змістовий, процесуальний, когнітивно-операційний) та етапи (діагностичний, моделюючий, практичний, узагальнюючий).
В статье проанализированы понятия «технология» в образовании, определены компоненты педагогической технологии. Рассмотрены типы и виды технологий в образовании, их специфические характеристики и свойства. Определено технологию допрофессиональной подготовки учащихся, ее уровни, компоненты (мотивационный, содержательный, процессуальный, когнитивно-операционный) и этапа (диагностический, моделирующий, практичный, обобщающий).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24309
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технологія ДП учнів у проф. ЗНЗ теоретичний аспект.pdfМатеріали семінару2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.