Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24283
Title: Історія України: практикум
Other Titles: История Украины: практикум
Authors: Світла, Олена Семенівна
Свитла, Елена Семёновна
Єрємєєв, Олександр Сергійович
Еремеев, Александр Сергеевич
Issue Date: 21-Mar-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Історія України : практикум / О. С. Світла, О. С. Єрємєєв. – К. : НАУ, 2016. – 248 с.
Abstract: Практикум містить різнорівневі тестові завдання з історії України, що відповідають робочій програмі навчальної дисципліни для слухачів підготовчих курсів та загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень. Зміст матеріалів сприятиме підвищенню рівня знань, умінь та навичок слухачів підготовчих курсів, випускників шкіл, абітурієнтів у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів. Для абітурієнтів, слухачів Інституту доуніверситетської підготовки.
Практикум содержит разноуровневые тестовые задания по истории Украины, которые соответствуют рабочей программе учебной дисциплины для слушателей подготовительных курсов и общенационального внешнего независимого оценивания учебных достижений. Содержание материалов будет способствовать повышению уровня знаний, умений и навыков слушателей подготовительных курсов, выпускников школ, абитуриентов в процессе подготовки к внешнему независимому оцениванию и поступлению в высшие учебные заведения. Для абитуриентов, слушателей Института доуниверситетской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24283
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Світла О. С., Єрємєєв О. С. Історія України, практикум.pdfЗміст практикуму2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.