Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24278
Title: Методичні підходи до побудови системи мотивації на підприємстві
Authors: Овсяннікова, Наталія Володимирівна
Keywords: Персонал, методи мотивації, оцінка результатів праці, стимулювання праці
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Citation: Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання
Series/Report no.: Випуск № 10;
Abstract: Аналіз підходів до управління трудовими ресурсами на вітчизняних підприємствах дав змогу сформулювати низку проблем, пов'язаних із вимірюванням результатів трудової діяльності і системою стимулювання праці. Серед них: невід- повідність заявлених керівництвом цілей фактичним цілям підприємства, проблеми вибору показників для вимірювання результатів роботи персоналу, формальний підхід до оцінки праці, обґрунтованість систем винагороди. Підвищенню ло- яльності і залучення персоналу підприємства в трудовий про- цес сприятимуть відкрита кадрова політика, розподіл праці з чітким закріпленням центрів відповідальності, делегування повноважень і інструментів оцінки трудової діяльності персо- налу лінійним керівникам підрозділів, співпраця лінійних ке- рівників, персоналу та вищого керівництва при формування системи стимулювання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24278
ISSN: 2413-3965
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної кібернетикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.