Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24239
Title: Стереометрія. Особливості побудови перерізів багатогранників
Other Titles: Стереометрия. Особенности построения сечений многогранников
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Логвин, Марина Миколаївна
Логвин, Марина Николаевна
Keywords: Перерізи, багатогранники, метод слідів, метод внутрішнього проектування, комбінований метод, розв’язок задач, стереометрія.
Сечения, многогранники, метод следов, метод внутреннего проектирования, комбинированный метод, решение задач, стереометрия.
Issue Date: 6-Jun-2011
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Стереометрія. Особливості побудови перерізів багатогранників / Н. П. Муранова, М. М. Логвин // Методика викладання навчальних дисциплін в контексті підготовки до ЗНО : V Міжрегіонал. семінар, 23 квіт. 2010 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2011. – С. 120–135.
Abstract: Розглянуто приклади розв’язування стереометричних задач (курс «Геометрія») на побудову перерізів багатогранників для слухачів підготовчих курсів доуніверситетської підготовки. Визначено основні методи їх розв’язку: метод слідів, метод внутрішнього проектування й комбінований метод. В основу методів розв’язання задач покладено аксіоми стереометрії та основні теореми про взаємне розташування прямої і площини в просторі. Окреслено основні правила побудови перерізів. Представлено задачі для самостійної роботи.
Рассмотрены примеры решения пространственных задач (курс «Геометрия») на построение сечений многогранников для слушателей подготовительных курсов довузовской подготовки. Определены основные методы их решения: метод следов, метод внутреннего проектирования и комбинированный метод. В основе методов решения задач лежат аксиомы стереометрии и основные теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости в пространстве. Определены основные правила построения сечений. Представлены задачи для самостоятельной работы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24239
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стереометрія. Особливості побудови перерізів багатогранників.pdfМатеріали семінару2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.