Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24129
Title: Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників
Other Titles: Логико-структурный анализ низкого уровня физико-математических знаний старшеклассников
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Логіко-структурний аналіз, старшокласники, технічний університет, фізико-математична підготовка, компоненти, моделювання.
Логико-структурный анализ, старшеклассники, технический университет, физико-математическая подготовка, компоненты, моделирование.
Issue Date: Apr-2013
Publisher: ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кропивницький, Україна
Citation: Муранова Н. П. Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників / Н. П. Муранова // Засоби і технології сучасного навчального середовища : ІХ (ХІХ) наук. практ. конф., 17–18 трав. 2013 р., м. Кіровоград : матер. конф. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 46–47.
Abstract: Визначено базові елементи упровадження логіко-структурного аналізу як методу планування та упровадження змін. Здійснено аналіз факторів впливу на проблему фізико-математичної підготовки старшокласників. Охарактеризовано компоненти, від яких залежить рівень фізико-математичної підготовки старшокласників, що визначають напрями моделювання у системі підготовки до навчання в технічному університеті.
Определены базовые элементы внедрения логико-структурного анализа как метода планирования и внедрения изменений. Проведен анализ факторов влияния на проблему физико-математической подготовки старшеклассников. Охарактеризованы компоненты, от которых зависит уровень физико-математической подготовки старшеклассников, которые определяют направления моделирования в системе подготовки к обучению в техническом университете.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24129
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня ФМпс (тези).pdfМуранова Н. П. Матеріали конференції718.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.