Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24127
Title: Особливості вивчення курсу фізики у старшій школі
Other Titles: Особенности изучения курса физики в старшей школе
Some Peculiarities of Learning Physics in Secondary School
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Бобро, Тетяна Михайлівна
Бобро, Татьяна Михайловна
Bobro, Tetiana
Муранов, Андрій Сергійович
Муранов, Андрей Сергеевич
Muranov, Andriy
Keywords: Середня освіта, навчання, фізика, фізична підготовка, розв’язування задач, формування вмінь, учень, зовнішнє незалежне оцінювання.
Среднее образование, обучение, физика, физическая подготовка, решения задач, формирование умений, ученик, внешнее независимое оценивание.
Secondary education, studies, physics, training in physics, problem solving, skill formation, pupil, external independent testing.
Issue Date: 17-Feb-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Особливості вивчення курсу фізики у старшій школі / Н. Муранова, Т. Бобро, А. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : Матер. І Всеукр. наук. практ. конф., 28 трав. 2015 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2016. – С. 21–31.
Abstract: У статті розглянуто особливості вивчення курсу фізики у старшій школі та обґрунтовано необхідність формування вміння учнів розв’язувати задачі в процесі вивчення шкільного курсу фізики та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Проаналізовано розбіжності між традиційною методикою навчання розв’язування задач у середній школі з вимогами тестових завдань ЗНО з фізики.
В статье рассмотрены особенности изучения курса физики в старшей школе и обоснована необходимость формирования умения учащихся решать задачи в процессе изучения школьного курса физики и подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Проанализированы различия между традиционной методикой обучения решения задач в средней школе с требованиями тестовых заданий ВНО по физике.
The article analyzes some specific features of studying physics by senior pupils and justifies the necessity of formation of their skills to solve physics problems both provided by the school physics course and when revising for the external independent testing in physics. The discrepancy has been analyzed between the traditional methods of solving problems used at the secondary school and the requirements to physics tests recommended for the external independent testing.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24127
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Особливості вивчення курсу фізики у старшій школі.pdfМатеріали конференції1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.