Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24092
Title: Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі: монографія
Other Titles: Пункт 4.1. Контроверза локального та глобального як виклик упровадження соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж
Authors: Ягодзинский, Сергей Николаевич
Issue Date: 2015
Publisher: Аграр Медіа Груп
Citation: Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі: монографія. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – 276 с.
Abstract: Виявивши й окресливши соціокультурні домінанти глоба-льних інформаційних мереж через потенціалістський дискурс у контексті комунікативних практик, встановимо ціннісний ас-пект зазначених мереж. Це завдання здійснимо, розкривши перспективи реалізації їхнього соціокультурного потенціалу, адже, як показало дослідження, самі глобальні інформаційні мережі є індиферентними до морально-етичних, релігійних, по-літичних та інших стосунків у соціумі. Останні акумулюються саме в соціокультурних потенціях інформаційних мереж, а тому їхню соціально-філософську концептуалізацію, на наше пере-конання, можливо здійснити лише через виявлення цих потен-цій і окреслення шляхів їхньої реалізації в системі соціокульту-рних практик інформаційного суспільства.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24092
ISSN: 978-617-646-319-1
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ягодзінський. Монографія. 2015. Пункт 4.1.pdf590.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.