Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24080
Title: Обґрунтування концепції фізико-математичної доуніверситетської підготовки старшокласників
Other Titles: Обоснование концепции физико-математической доуниверситетской подготовки старшеклассников
Justification of the Conception of Senior Pupils Pre-University Training in Physics and Mathematics
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Концепція, доуніверситетська підготовка, технічний університет, зміст фізико-математичної підготовки.
Концепция, доуниверситетская подготовка, технический университет, содержание физико-математической подготовки.
Сonception, pre-university training, technical university, the content of training in physics and mathematics.
Issue Date: Oct-2012
Publisher: ДП «НВЦ Пріоритети», м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Обґрунтування концепції фізико-математичної доуніверситетської підготовки старшокласників / Н. П. Муранова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – К. : ДП «НВЦ Пріоритети», 2012. – № 3 (дод. 2), Т. 2. – С. 74–77. – (Темат. вип. «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу»).
Abstract: У статті представлено обґрунтування концепції фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті, а також сутність і зміст кожного з її компонентів.
В статье представлено обоснование концепции физико-математической подготовки старшеклассников к обучению в техническом университете, а также сущность и содержание каждого из ее компонентов.
The paper deals with validating the conception of senior pupils training in physics and mathematics in the context of their preparation for studies at a technical university.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24080
ISSN: 2078-1016
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.