Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24076
Title: Концепція компетентністного підходу в системі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спеціальностей
Other Titles: Концепция компетентносного подхода в системе доуниверситетской подготовки будущих студентов технических специальностей
A Competency-Based Approach Conception in the System of Pre-University Training of Future Engineering Students
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Компетентнісний підхід, компетенції, компетентності, система доуніверситетської підготовки.
Компетентносный подход, компетенции, компетентности, система доуниверситетской подготовки.
Сompetency-based approach, competences, competency, the system of pre-university training.
Issue Date: 26-Mar-2013
Publisher: Видавничий відділ Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету», Україна
Citation: Муранова Н. П. Концепція компетентністного підходу в системі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спеціальностей / Н. П. Муранова // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць ; вип. 8. – Кривий Ріг : Вид. відділ КМІ, 2013. – С. 112–122.
Abstract: У статті аналізується розуміння компетентнісного підходу в педагогіці через розуміння понять «компетенції» та «компетентності». Викладається концепція компетентнісного підходу в системі доуніверситетської підготовці старшокласників.
В статье анализируется понятие компетентносного подхода в педагогике через понимание понятий «компетенция» и «компетентности». Изложена концепция компетентносного подхода в системе доуниверситетской подготовки старшеклассников.
The paper is devoted to analyzing the understanding of the competency-based approach in pedagogy. The analysis is performed through understanding of the concepts of «competence» and «competency». A conception of the competency-based approach in the system of pre-university training of senior pupils is presented in the paper.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24076
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.