Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23976
Title: Формування мотивації до вивчення фізики і математики в процесі підготовки до навчання в технічному університеті
Other Titles: Формирование мотивации к изучению физики и математики в процессе подготовки к обучению в техническом университете
Shaping Motivation to Study Physics and Mathematics in the Course Training for Entering an Engineering University
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Мотивація, доуніверситетська підготовка, старшокласники, фізико-математична підготовка.
Мотивация, доуніверситетська подготовка, старшеклассники, физико-математическая подготовка.
Motivation, pre-university training, senior pupils, physico-mathematical training.
Issue Date: 29-May-2012
Publisher: ТОВ "Інформаційні системи", м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Формування мотивації до вивчення фізики і математики у процесі підготовки до навчання в технічному університеті / Н. П. Муранова // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. праць ; вип. 7 / І. С. Волощук [та ін.]. – К. : Ін т обдарованої дитини, 2012. – С. 238–245.
Abstract: У статті представлено результати опитування старшокласників щодо мотивів вибору подальшого професійного навчання у системі вищої освіти; проаналізовано сутність основних факторів мотивації (батьківські установки, Я-концепція, індивідуальні особливості та практичні міркування) та визначено їх системний характер.
В статье представлены результаты опроса старшеклассников по мотивам выбора дальнейшего профессионального обучения в системе высшего образования; проанализирована сущность основных факторов мотивации (родительские установки, «Я-концепция», индивидуальные особенности и практические соображения) и определен их системный характер.
The paper presents findings of a senior pupils’ survey regarding their motives for further professional training in the system of higher education. The essence of the basic motivation factors (parents’ directions, self-concept, individual peculiarities, and practical reasoning) has been analyzed and their systemic character has been defined.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23976
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Формування мотив. до вивч. фм у процесі підг. до навч. у тех.університеті.pdfМуранова Н. П. Основна стаття4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.