Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23743
Title: Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад» : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 року.
Other Titles: Актуальные проблемы в системе образования: «общеобразовательное учебное заведение - доуниверситетская подготовка - высшее учебное заведение» : материалы II Всеукраинской научно-практической конференции, 25 мая 2016 года.
Issue Date: 26-Sep-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 трав. 2016 р., м. Київ, НАУ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2016. – 296 с.
Abstract: До наукового збірника увійшли статті та тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад» (25 травня 2016 року, м. Київ), що проводилася на базі кафедри базових і спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету спільно з науковими установами та навчальними закладами освіти України. Адресований науковцям, аспірантам, викладачам ЗНЗ і ВНЗ та працівникам в галузі освіти.
В научный сборник вошли статьи и тезисы докладов участников II Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в системе образования: общеобразовательное учебное заведение - доуниверситетская подготовка - высшее учебное заведение» (25 мая 2016 года, г. Киев), которая проводилась на базе кафедры базовых и специальных дисциплин Института доуниверситетской подготовки Национального авиационного университета совместно с научными учреждениями и учебными заведениями образования Украины. Адресован научным работникам, аспирантам, преподавателям школ и вузов и работникам в области образования.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23743
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІІ Конференція_2016.pdfМатеріали конференції7.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.