Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23735
Title: АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Authors: Олешко, Т.І.
Марусич, О.В.
Батинюк, Н.О.
Keywords: економічний розвиток
соціально-економічні показники
метод експертних оцінок
факторний аналіз
Issue Date: 2015
Abstract: У статті проаналізовано та досліджено структуру показників економічного розвитку України в період політичної та економічної нестабільності. Для визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку застосовано експертно-статистичний підхід, оскільки він є найбільш придатним при аналізі економічного стану країни. У результаті дослідження за допомогою методу експертних оцінок виявлено основні соціально-економічні фактори, які здійснюють найбільший вплив на економіку країни в цілому. Проаналізовано структурні зміни основних показників економічного розвитку України та побудовано матрицю взаємовпливу факторів, на основі якої було з’ясовано ступінь взаємодії показників між собою та оцінено активність факторів в економічній системі. Обґрунтовано, що перспективи подальших досліджень полягають в проведенні достовірного аналізу, розробці адекватної моделі та здійсненні прогнозу економічного розвитку країни.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23735
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття4.pdf552.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.