Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23232
Title: Українська мова: збірник контрольних робіт
Other Titles: Украинский язык: сборник контрольных работ
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Богославець, Любов Петрівна
Богославец, Любовь Петровна
Матвійчук, Тетяна Павлівна
Матвейчук, Татьяна Павловна
Слухай, Віта Олексіївна
Слухай, Вита Алексеевна
Keywords: Мовна компетентність, засвоєння та перевірка знань, самоконтроль, самостійна підготовка, завдання різного рівня складності, мовні засоби, індивідуальна робота, об’єктивний контроль, закріплення матеріалу, лінгвістичний світогляд.
Языковая компетентность, усвоения и проверка знаний, самоконтроль, самостоятельная подготовка, задания разного уровня сложности, языковые средства, индивидуальная работа, объективный контроль, закрепления материала, лингвистическое мировозрение.
Issue Date: 31-Oct-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Українська мова : [зб. контр. робіт] / укл. : С. І. Черіпко, Л. П. Богославець, Т. П. Матвійчук, В. О. Слухай ; за ред. С. І. Черіпка. – К. : НАУ, 2012. – 148 с.
Series/Report no.: Підручники та посібники
Учебники и пособия
Abstract: Збірник містить тестові завдання з української мови. У ньому наведено класифікацію тестів різного рівня складності. Система дібраних тестів сприятиме як набуттю слухачами підготовчих курсів навичок правильного виконання тестових завдань при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищого навчального закладу, так і закріпленню знань з мови. Для слухачів підготовчих курсів, а також для учнів ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, учителів школи.
Сборник содержит тестовые задания с украинского языка. В нем приведена классификация тестов разного уровня сложности. Система подобранных тестов будет способствовать как получению слушателями подготовительных курсов навыков правильного выполнения тестовых заданий при подготовке к внешнему независимому оцениванию и поступлению в вуз, так и закреплению знаний по языку. Для слушателей подготовительных курсов, а также для учащихся лицеев, гимназий, абитуриентов, учителей школы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23232
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Українська мова: збірник контрольних робіт .pdfЗміст посібника 4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.