Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23209
Title: Фізика: навчальний посібник. Частина 2.
Authors: Кузнєцова, Олена Яківна
Кузнецова, Елена Яковлевна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Issue Date: 2009
Publisher: НАУ
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Фізика. : [навч. посіб.] / О. Я. Кузнецова, Н. П. Муранова. – К. : Вид во Нац. авіац. ун ту «НАУ друк», 2009 – Ч. 2. – 2009. – 292 с. (Гриф МОН України. Лист МОН № 1,4/18. – Г.985 від 07.05.2008 р.).
Abstract: Автори навчального посібника мали на меті допомогти учням систематизувати здобуті знання з фізики, підготувати їх до незалежного тестування та адаптувати до вимог навчання за кредитно-модульною системою. Зміст посібника відповідає робочій навчальній програмі Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету та програмі загальноосвітнього навчального закладу. Для абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів, студентів, учителів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл.
Авторы учебного пособия имели целью помочь учащимся систематизировать полученные знания по физике, подготовить их к независимому тестированию и адаптировать к требованиям обучение по кредитно-модульной системе. Содержание пособия соответствует рабочей учебной программе Института довузовской подготовки Национального авиационного университета и программе общеобразовательного учебного заведения. Для абитуриентов, слушателей подготовительных курсов, студентов, учителей и учащихся средних общеобразовательных школ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23209
ISBN: 978-966-598-548-8 (Ч. 2)
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузнєцова О. Я., Муранова Н. П.Фізика Ч_2.pdfНавчальний посібник24.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.