Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22488
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Програмні засоби для рішення фізичних задач»
Other Titles: НП «Програмні засоби для рішення фізичних задач»
Authors: Мельник, Руслан Михайлович
Keywords: Програмні засоби
Алгоритм
Осциллятор
Фермі Улам Паста
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вивчення дисципліни «Програмні засоби для рішення фізичних задач» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальність «Прикладна фізика» і необхідним етапом загальної комп’ютерної освіти, що закладає основу для самостійної роботи в області використання програмних засобів для рішення різноманітних фізичних задач. Метою викладання дисципліни є: оволодіння програмними засобами і алгоритмами для рішення типових задач в областях механіки, молекулярної та статистичної фізики. Завданням вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів: - використовувати основні алгоритми і програмні засоби, що використовуються для моделювання фізичних явищ в областях механіки, молекулярної та статистичної фізики, застосовувати основи чисельного аналізу та оцінювати похибки розрахунків; - основам створення комп’ютерних алгоритмів і програм для розв’язку задач механіки, аналізу руху у полі центральних сил для різних потенціалів взаємодії, основи чисельного аналізу руху частинок, що взаємодіють між собою; - аналізувати поведінку складних коливальним процесів, систем звязаних осцилляторів, задачі Фермі Улама Паста, поведінку динамічних систем, динаміку біологічних популяцій і хаотичних явищ; - використовувати метод молекулярної динаміки і Монте Карло для аналізу багаточастинкових систем;
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22488
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
програмні засоби НП.docНавчальна програма2.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.