Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22477
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Числові методи"
Other Titles: РНП "Числові методи"
Authors: Шмельова, Людмила Володимирівна
Keywords: Обчислювальна техніка
Аналіз
Функція
Інтерполяція
Рівняння
Апроксимація
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Числові методи» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з прикладної фізики і є базовою для вивчення всіх дисциплін, у яких використовується комп’ютерне моделювання фізичних процесів. Метою викладання дисципліни є: ознайомлення з методами обчислювальної математики, практикою застосування обчислювальних методів до задач з фізики та основами наукового програмування. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: використання мов прикладних пакетів наукових обчислень; оволодіння принципами, методами та алгоритмами наближеного аналізу і синтезу математичних моделей; застосовування отриманих знань при розв’язуванні тестових задач.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22477
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_числові методи_0402_6.040204.docРобоча навчальна програма2.67 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.