Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22472
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА»
Other Titles: РНП "Електронна спектроскопія твердого тіла"
Authors: Карбівський, Володимир Леонідович
Keywords: Спектроскопія
Тіло
Випромінення
EXAFS
XANES
Поглинання
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна “ Електронна спектроскопія твердого тіла ” належить до циклу професійної та практичної підготовки ОКР «Бакалавр», орієнтована на підготовку студента, який спеціалізується в напряму 6.040204 «Прикладна фізика» спеціальності 6.040204 “Прикладна фізика (за галузями використання)”. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів систематичних уявлень про можливості електронної спектроскопії в аналізі хімічного складу, електронну структуру поверхні та об`єму твердих тіл, розподілу заповнених і незаповнених енергетичних поверхневих рівнів, ступеня окислення та хімічної активності поверхні, засвоєння теоретичних засад методів електронної спектроскопії. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування базових знань в області спектроскопії твердого тіла, зокрема, таких як фізичні основи взаємодії рентгенівських променів з речовиною, які формують у студентів необхідний базис для розуміння фізичних принципів спектроскопічних методів, що використовуються для дослідження твердого тіла;  засвоєння теоретичних засад методів електронної спектроскопії та оволодіння методологією і особливостями їх застосування, набуття практичних навичок отримання та розшифровки спектрів поглинання, пропускання і відбивання та спектральних характеристик досліджуваних об’єктів;  формування практичних навичок у студентів, необхідних для спектроскопічного аналізу хімічного складу, електронної структури поверхні та об`єму твердих тіл, розподілу заповнених і незаповнених енергетичних поверхневих рівнів, ступеня окислення та хімічної активності поверхні в межах випускних робіт на ступінь бакалавра.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22472
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карбовский РНП_електронна спектроскопія....docРобоча навчальна програма2.08 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.